Project Description

Oblasti zdravotnictví se věnujeme již delší dobu. Zaměřujeme se na strategii nemocnice jako celku, stejně tak jako na detail jednotlivých oddělení.

Zvýšíte efektivitu nemocnice, zlepšíte zdravotní stav populace

Poptávka po zdraví se neustále zvyšuje. A s ní i finanční náročnost zdravotnických služeb, zatímco zdroje zůstávají omezené. Chcete se vyrovnat s rostoucím tlakem na zvyšování efektivity nemocničních zařízení?

S dynamickým business plánem naleznete optimální řešení v poskytování kvalitních služeb s dodržením daného rozpočtu. Vytvoříme pro vás počítačový model, ve kterém spojíme znalosti odborníků na zdravotní péči, specialistů na zdravotní pojištění, ale i správců budov či techniků.

Získaný nadhled bude vaší oporou při každém zásadním rozhodnutí. Objektivní analýzu s přehlednými grafickými výstupy využijete i jako názorný argument při obhajobě navrhovaných řešení.

Jaké následky bude mít například redukce počtu personálu, porucha důležitého přístroje nebo navýšení kapacity lůžkové péče? Úpravou vybraných faktorů si rychle a snadno ověříte, jak se změny projeví na chodu nemocnice či jednotlivých oddělení.

Předejděte plným čekárnám, snižte potřebný počet pracovníků, využívejte drahé přístroje efektivně. S naším simulátorem pozvednete nejen kvalitu péče, ale také spokojenost na pracovišti.

Tvorba personální strategie na míru

Nemocnice se s nedostatkem kvalifikovaného personálu potýkají dlouhodobě. Různorodé charaktery pracovišť a vysoká odbornost pracovníků prodlužuje a prodražuje nábor zaměstnanců i jejich školení. Připravte personální oddělení na realizaci změn dříve, než dojde k ohrožení provozu jednotlivých oddělení.

Po integraci personálního informačního systému se simulačním modelem budete navrhovat a implementovat ta nejvhodnější personální řešení. A navíc budete předvídat vývoj situace do budoucna.

 S naším simulátorem pozvednete nejen kvalitu péče, ale také spokojenost na pracovišti.

Chcete zvýšit efektivitu řízení a úspěšnost nových projektů? Napište nám email nebo zavolejte.

Provádějte změny správně hned napoprvé

Jaký je nejvhodnější způsob rozšíření nemocnice? A jaký vliv bude mít stavba nového oddělení? Neztrácíte čas jen v důsledku nevhodného uspořádání prostor? Prověřte své plány a návrhy ještě předtím, než investujete do stavebních úprav.

Dodatečné změny jsou často finančně i časově náročné. Vyhněte se nadbytečným nákladům a komplikacím. Odteď zvládnete práci se zdroji, personálem i zdravotnickou technikou a materiálem s nebývalým nadhledem.

Chcete se o simulátorech ve zdravotnictví dozvědět více? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Kontaktovat