Project Description

Díky spolupráci s předními českými dodavateli podnikových informačních systémů začínáme vytvářet produkty, které napomáhají výrobním firmám zvyšovat kvalitu pro své zákazníky.

Plánujte jednoduše a s přehledem

Příprava rozpočtu je komplexní proces, který s sebou nese spoustu námahy a mnohdy je třeba trávit spoustu času nad sbíráním podkladů z různých dokumentů a zdrojů, než se dopracujete zdárného konce. S naším softwarovým řešením zredukujete čas pro vytvoření rozpočtu až o 40 %.

Při tvorbě rozpočtu je třeba využít složitějších výpočtů, které jsou ve výrobě nezbytné. Chybovosti se nevyhneme a nejvíce se projeví právě zde. Tuto skutečnost hoďte za hlavu. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní omezíte chyby ve výpočtech na minimum.

S námi zefektivníte tvorbu rozpočtu a docílíte standardizace plánu napříč odděleními či závody. Můžete tak jednotlivé dílčí rozpočty porovnávat mezi sebou. Následně můžete finální výsledky srozumitelně a atraktivně prezentovat díky prvotřídní vizualizaci našeho nástroje.

Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

S Business simulátorem zvládnete víc a dodržíte každý termín

Někdy se vyrábí více, jindy zase méně. Výrobní sektor takový často prostě je. Nedostávejte se do problémů s nedostatkem zaměstnanců. Využijte výhodu, kterou vaší firmě nabízí dynamická simulace. Získáte přehled nad proměnlivým prostředím výroby a odhadnete jeho budoucí vývoj.

Rychlá reakce na zvýšenou poptávku je dnes zásadní. Vedle sezónních výkyvů nejsou výjimkou ani výkyvy kvůli odběratelům, kteří potvrzují zakázky jen s malým předstihem. Výrobní firmy se tak často musí spoléhat i na pracovníky agentur, aby nárůst objemu práce zvládly.

Navíc, jakmile vyrábíte pro více zákazníků, cykly objednávek se překrývají a situace se stává snadno nepřehlednou. Jak efektivně zvládat výkyvy v poptávce a udržet krok s konkurencí?

Mějte vždy tolik zaměstnanců, kolik je opravdu potřeba

Řízení lidských zdrojů ve výrobní společnosti je náročné pracovní odvětví. S Business simulátorem naleznete nejvhodnější personální složení při zachování, nebo i snížení mzdových nákladů. A to se zaručením pokrytí všech požadavků zákazníka.

Zvyšujte počet zaměstnanců, jen když je to potřeba. A zároveň šetřete náklady spojené s propouštěním ve slabším období. Na základě predikce objednávek nastavíte ideální poměr mezi stálými zaměstnanci a pracovníky externích agentur.

Řešení připravujeme vždy na míru a respektujeme specifika klienta i sektoru. S pomocí dynamické simulace zvládnete větší objem práce, dosáhnete na lepší výkupní podmínky a podpoříte strategické cíle firmy. Pro udržitelný rozvoj a trvalou konkurenceschopnost.

Chcete zvýšit efektivitu řízení a úspěšnost nových projektů? Napište nám email nebo zavolejte.

Chcete se o simulátorech pro výrobní firmy dozvědět více? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Kontaktovat