Project Description

Již náš první projekt byl vytvořen pro státní správu. Od té doby se na tuto oblast zaměřujeme jako na místo, kde lze aplikovat systémové přístupy, a přispívat tak ke zvyšování efektivity v mnoha různých oborech.

Posilte svou věrohodnost pro čerpání finančních prostředků

Víme, že rozhodnutí ve státní správě nejsou jednoduchá. Musíte se vyrovnávat s tlakem, který si dokáže představit jen málokdo. Rozhodovat se rychle a efektivně.  Chcete zvýšit úspěšnost vámi navrhovaných řešení?

S dynamickou simulací budete vytvářet efektivní a měřitelné strategie. Získáte nadhled nad „životem“ instituce a zmapujete i reálné potřeby a přání občanů.

  • Testujte své předpoklady a možné scénáře vývoje
  • Aplikujte optimální řešení zamýšlených projektů
  • Nalezněte ideální personální strategii
  • Připravte se na krizové situace
  • A to v bezrizikovém prostředí počítačové simulace

S námi své návrhy podpoříte kvalifikovanými znalostmi a názornými argumenty.

Co všechno se dá zvládnout s přiděleným rozpočtem?

Simulátor poskytuje nový pohled na rozpočet, jeho změny, plnění, čerpání i financování. Sledujte dopad rozpočtových opatření, stav a vývoj pohledávek i závazků do budoucna, informace o hospodaření či analýzy majetku.

Dynamické počítačové modely mají oproti konvenčním analýzám mimo jiné tu výhodu, že zahrnují zpětnou vazbu a zpoždění, které je častou skrytou příčinou mnoha problémů. S naším simulátorem budete efektivněji hospodařit s dostupnými zdroji a odhalíte rizika návrhů ještě před vynaložením veřejných prostředků.

Celkově zvýšíte účinnost a přínos politických, odborných i administrativních programů a opatření. Zároveň dokážete rychle a efektivně reagovat na neustále se měnící podmínky.

Chcete zvýšit efektivitu řízení a úspěšnost nových projektů? Napište nám email nebo zavolejte.

Chcete se o simulátorech pro státní správu dozvědět více? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Kontaktovat